torsdag 12 juni 2014

Att lära barn Sunt förnuft?Jag har kommit på mig själv flera gånger då jag uppmanat mina elever att i olika sammanhang använda sitt sunda förnuft.
Dom brukar se på mig med tomma blickar.
Hur förklarar du sunt förnuft för ett barn?

Foto: Joakim Skierus
Någon smart människa har sagt att 
”Gott omdöme får vi genom våra erfarenheter. Erfarenheter får vi genom dåligt omdöme”
Sant.
Men när vi t.ex jobbar med akrobatik finns det inte möjlighet till så många misstag. När eleverna ska lära sig passa varandra eller själva bedöma utrymmet för en hjulning är riskerna för stora om de inte själva kan kalkylera på konsekvenserna.
Inför barnens större idéer kan jag ofta be dem att stanna upp och känna efter. Känns det inte helt bra i magen är det troligen inte någon bra idé att testa.
Men helst vill jag att de ska kunna identifiera riskmomenten själva.
Av vilken anledning kan det gå fel?
Vart kan det gå fel, åt vilket håll faller det?
Vad kan jag göra för att förhindra det?
Behöver jag hjälp/pass?

Oavsett ålder är det alltid viktigt att våga be om pass när vi sysslar med moment som är svåra för oss. Lika viktigt är att våga säga ifrån om vi inte skulle känna oss trygga med att passa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar