torsdag 16 januari 2014

Think outside the box


Det vi gör är ofta det vi identifierar oss med. Yrken och fritidsintressen. Det är sånt som är lätt att förklara eftersom vi kommit överens om hur en person med en viss titel är. Det gör också att vi kan presentera oss med olika attribut beroende på sammanhang.

Jag har identifierat mig som dansare i hela mitt vuxna liv. Det är den jag är.
Att behöva tänka om, tänka framåt och börja läsa psykiatri var svårt. 
Att sluta dansa innebar att sluta vara den jag är.
Jag började med luftakrobatik och växte så småningom in i en ny definition av mig själv; 
dansare & luftakrobat.

Vi är medvetna om att personer med samma titel inte är samma person. Att vi i grund och botten inte är det vi gör. Med det handlar också om bekräftelse. Att verka intressant och att hitta gemensamma intressen i möten med nya människor.
Det är svårt att tänka utanför lådan. Det har för mig varit otroligt viktigt att inse att ett varande av en sak inte behöver betyda ett ickevarande av något annat.
Eller att ett ickevarande skulle vara något negativt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar